5 TIPS GESANG SEHAT WEKDAL ING NEW NORMAL

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

KKN Tematik “Dewantara Muda Tanggap Covid-19”

LP3M UST

Program Kerja Individu

Setyo krismoko

 

Dalam rangka kolaborasi kampung-kampus, KKN UST 2020 padepokan 184 berkolaborasi dengan kelurahan Pandeyan, kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta untuk melaksanakan KKN periode 2020/2021 dengan tema “Dewantara Muda Tanggap Covid-19”

 

New normal nggih menika ngubah perilaku kagem beraktivitas kados biasane, nanging ngagem protokol kesehatan supados virus Covid-19 mboten nyebar

Tips gesang sehat wekdal ing new normal

  1. Dipun kathah-kathahaken asupananipun daharan bergizi

Dahar-daharan bergizi kalian/kagem kandungan vitamin ingkang inggil ingkang membantu ningkataken kekiatan kekebalan badan.

  1. Dipun kathah-kathahaken ngunjuk toyo pethak

Anjuranipun panjenengan kedah ngunjuk toyo pethak 8 gelas saben dinten nipun kagem menjegah dehidrasi.

  1. Olahrogo

Dipunsempetaken wekdal kagem berolahrogo kagem jagi kesehatan badan supados sehat lan seger.

  1. Dipun taati protokol kesehatan

Kito genaaken masker menawi medal saking griyo, ginaaken jagi jarak, kan ketdah rutin basuh asta.

  1. Sare ingkang cekap

Anjuranipun panjenengan kedah sare 8 jam saben dalu nipun supados saget njagi kesehatan kagem badan kito.

 

Jangan Lupa Untuk Selalu Menerapkan 3M (Menjaga Jarak, Memakai Masker, dan Mencuci Tangan)

 

 

Salam